Kerk in steigersVoor de herinrichting van de kerk en een dak met nieuwe leistenen wordt een eilandbrede collecte georganiseerd in de week van 30 juni tot 6 juli. Het gaat om de kosten die niet door de verzekering gedekt worden. Om een nieuwe leisteen aan te schaffen en op het dak van de kerk te krijgen kost ongeveer drie euro. U kunt uw leisteentje bijdragen, zodat we in de toekomst weer van de mooie Cuyperskerk kunnen genieten en gebruik maken. Voor herinrichting van de kerk, waaronder bijzondere kunststukken, wordt uw bijdrage uiteraard ook zeer gewaardeerd.

Mocht u deze collecte mislopen, dan kunt u een gift vermaken op bankrekening: 1018.457.58 t.n.v. Herstel St. Clemenskerk.
IBAN NL 07 RABO 01018 457 58
BIC: RABONL2U