De kapel is dagelijks open voor gasten en parochianen.

Donderdag om 13.00 uur wordt de Wegwijzer gemaakt in het Parochiecentrum.

Vrijdagmorgen om 10.00 uur is er vergadering van de pastoraatsgroep in de pastorie.

Zaterdagmorgen om 11.00 uur is de diakenwijding van Diederik Bernard Duzijn, die verleden jaar stagiair was in onze parochie. U bent uitgenodigd om bij deze plechtigheid aanwezig te zijn in de Sint Bonifatiuskerk te Leeuwarden.

Komende zondag is er om 10.00 uur een eucharistieviering met pater Mulder en het Clemenskoor.

Onze website www.stclemensparochie.nl wordt geregeld bijgewerkt. Informatie uit de Wegwijzer staat ook op de website.

 Als u iets heeft voor de ideeënbus, deze staat in de hal, u kunt er gebruik van maken.

 Na deze viering is er koffie in de soos. U bent van harte welkom.