Donderdag en vrijdag is Pastor Bouma op Ameland voor onder andere ziekenpastoraat.

Vrijdagmorgen om 10.00 uur is er vergadering van de pastoraatsgroep in de pastorie.

Zondag is er om 10.00 uur een Eucharistieviering met pastoor Nota en het Sint Clemenskoor.