Woensdagavond om 19.00 uur is er bestuursvergadering in de pastorie.

Woensdagavond om 19.00 uur is er ook ouderavond van de Vormselgroep, dat is in het Parochiecentrum.

Donderdagmiddag is er om 15.45 uur de eerste stap van de voorbereiding voor de 1e communicanten in het Parochiecentrum.

Vrijdagmorgen om 10.00 uur is er bijeenkomst van de pastoraatsgroep in de pastorie.

Zondag 8 maart is er een Woord- en communieviering om 10.00 uur in de Toel met pastor Neeltsje Bouma en organist Ard Lucassen.

Aansluitend zal om 12.00 uur de doopviering zijn van Amber Metz, Jaylinn Gerritsen en Naud de Jong. U bent van harte welkom bij deze viering.

Maandag 9 maart moet de copy van De Wegwijzer weer binnen en zijn: inleveren bij Door Brouwer en Hedwig de Jong.