De opbrengst van de collecte voor Haiti tijdens de oecumenische viering was €510,-. Alle gevers van harte bedankt.

Maandagavond om 19.30 uur komt de viering-werkgroep voor het eerst bij elkaar in de pastorie.

Donderdagmorgen om 10.00 uur is er een evaluatiebijeenkomst van de oecumenische viering in de pastorie.

Donderdagmiddag is er om 16.30 uur een oecumenische viering in de Stelp.

Vrijdagmorgen is er om 10.00 uur een bijeenkomst van het parochiebestuur én de pastoraatsgroep in de pastorie voor een gesprek met de heer P. Pot en de heer J. Klaassen van het bisdom.

Zondagmorgen om 10.00 uur is er een woord en gebedsdienst in De Toel.