Dank

Tijdens de collecte met Pasen werd er bijna €740,- opgehaald t.b.v. het Fuhara Fistel Project van Stieneke de Wind. Zij schreef ons hier over:

Hierbij wil ik U daarvoor hartelijk bedanken, mede namens onze teams in Congo. Dit geld is ruim voldoende voor 12 fisteloperaties incl. alle materialen, medicijnen en ziekenhuisopnames voor de desbetreffende vrouwen.

We vinden het geweldig dat U weer aan ons gedacht hebt.

Wij wensen U Gods zegen op al uw activiteiten in de parochie.

Met een hartelijke groet,       Stieneke de Wind.

Dank

De collecte voor het Noodfonds op Ameland met kerstmis heeft €939,17 opgebracht.

De opbrengst van de Ebola inzameling bedroeg € 154,93

Dank

Jarenlang heeft Corrie Mosterman voor de Wegwijzer kopij geleverd over de catecheseprojecten op de Kardinaal de Jongschool. Wij hebben dit zeer op prijs gesteld. Nu is ze er mee gestopt en zal meester Jan haar taak overnemen. Hartelijk dank Corrie voor je enthousiaste inzet.

Sacramenten

EERSTE HL.COMMUNIE. De datum waarop de kinderen hun eerste communie doen staat gepland op 26 april a.s.

Het VORMSEL zal toegediend worden op 10 mei a.s.

Door het DOOPSEL zijn op 28-12-2014 in onze gemeenschap opgenomen:

JESPER WILLARD BRENDAN

zoon van Lennart Brouwer en José Brouwer-Molenaar.

en

LILLYA ANNA MARIA

dochter van Mark Mölenberg en Marian Mölenberg-de Haan.

Van harte gefeliciteerd.