Datum 2 juli 2013.

 

De St. Clemenskerk te Ameland wordt herbouwd.

 

De in de vroege ochtend van 5 februari dit jaar afgebrande St. Clemenskerk te Nes Ameland zal  worden herbouwd.  Het parochiebestuur heeft de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland (SBKGF) opdracht gegeven de herbouw van de kerk voor te bereiden. Deze voorbereidingen zijn in volle gang. Op dit moment zijn het parochiebestuur en de SBKGF in gesprek met de verzekeraar, Donatus, over de wijze waarop de Clemenskerk herbouwd kan gaan worden.

Hierna kan bepaald worden hoe en wat er exact herbouwd zal gaan worden. De intentie van het parochiebestuur is nadrukkelijk dat de hoofdvorm van de kerk behouden blijft. De wensen van het parochiebestuur met betrekking tot het gebruik en het in de toekomst kunnen exploiteren van de kerk zijn hierbij belangrijke voorwaarden. Ook worden de mogelijkheden onderzocht,  in het kader van Ameland energieneutraal in 2020, om de kerk duurzaam te kunnen exploiteren.

Het traject om tot herbouw te komen duurt geruime tijd. De schade moet berekend worden. Plannen gemaakt met daarin verwerkt eventuele wensen van het parochiebestuur. Hoe doe je zo veel mogelijk recht aan de monumentale status van de kerk en daarmee aan het ontwerp van Pierre Cuypers. De kerk was een rijksmonument en de resten zijn dit nog steeds. Wat was de oorspronkelijke staat. Wat wordt terug gebracht in oorspronkelijke staat en wat niet. Er dient overleg met de plaatselijke en landelijke overheden plaats te vinden. Vergunningen dienen aangevraagd te worden en vervolgens de aanbesteding en de uitvoering van de herbouw. Verwacht wordt halverwege 2015 de St. Clemenskerk weer in gebruik te kunnen nemen.

 

Voor meer informatie kunt u zich richten tot;

Dhr. F. Kiewiet                                 vice voorzitter parochiebestuur tel. 0519 542138

Dhr. J. Jongsma                directeur St. Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland tel 06 13280255 of 058 2121421