Geachte parochianen van de samenwerkende parochies van Ameland, Burgum en Dokkum,

Hierbij wil ik u op de hoogte stellen van een wijziging in het pastorale team van uw parochies.

De bisschop heeft namelijk besloten om pastoraal werker Neeltsje Bouma per 15 februari aanstaande een nieuwe benoeming te verlenen.

Hierover zijn in de afgelopen maanden verschillende gesprekken gevoerd: met pastoraal werker Neeltsje Bouma, met pastoor Verheijen, met de beoogde nieuwe pastorale beroepskracht voor uw parochies en met leden van de parochiebesturen. Door die gesprekken is de overtuiging gegroeid dat de nieuwe benoemingen passend zijn voor de betrokken beroepskrachten en voor de parochies.

Neeltsje Bouma wordt met ingang van 15 februari de nieuwe pastoraal werker van de parochies van Drachten, Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied, die dan gefuseerd zullen zijn tot de nieuwe parochie Heilige Clara van Assisi. Zij zal daar een team gaan vormen met pastoor Sinninghe Damsté. Pastoraal werker Neeltsje Bouma wordt opgevolgd door pastor Diederik Duzijn.

Diederik Duzijn is 52 jaar en sinds september 2014 werkzaam in de parochies van Drachten, Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied, eerst als kandidaat-priester en vanaf februari 2015 als priester. Zijn theologie-opleiding heeft hij in 2013 afgerond aan de Universiteit van Tilburg.
Pastor Duzijn komt met ingang van 15 februari naar uw parochies, waar hij een team gaat vormen met pastoor Paul Verheijen.

Namens de bisdomstaf wens ik u allen een goed afscheid toe van pastoraal werker Neeltsje Bouma en een vruchtbare samenwerking met pastor Diederik Duzijn!
Met vriendelijke groet,

Peter Pot,
secretaris-kanselier