Geachte parochianen,

Graag breng ik u, namens het parochiebestuur, op de hoogte van de vorderingen aangaande de herbouw van de St. Clemenskerk. De Clemenskerk is een belangrijk gebouw voor u, voor Ameland, maar ook van bijzondere waarde voor heel Nederland. Niet alleen het feit dat het een ontwerp van Cuypers is, maar ook dat dit een bijzonder ontwerp van deze architect is. De Scandinavische kenmerken van de Clemenskerk komen in zijn andere ontwerpen niet voor. Dat het een speciaal monument is heeft ook weer gevolgen voor de herbouw. Deze dient zorgvuldig voorbereid te worden om tot een compleet plan te komen dat recht doet aan de ontwerper, maar ook aan de wensen van het parochiebestuur. Daarnaast is ook het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de monumentcommissie van de welstandscommissie Hus en Hiem (HenH) van belang. Zij adviseren de gemeente bij de vergunningverlening. Ook het bisdom is, samen met de Diocesane Commissie voor Kerkinrichting en Kerkelijk Kunstbezit (DCKKK) een belangrijke adviespartij. Met name op liturgisch gebied. Maar zij zullen ook toestemming moeten verlenen voor de herbouw. Voor de parochie is het van belang dat de kerk een rijksmonument blijft. Met de monumentenstatus kan ook in de toekomst geld verworven worden voor onderhoud van de kerk. Voor de exploitatie is dit van groot belang. Allerlei vraagstukken passeren de revue. Zoals; wat voor orgel komt er in en/of past er in de kerk. Dan denk je niet alleen aan de vorm, maar ook aan de klank. Wat doen we met de schilderingen in het gewelf die van groot belang voor de kerk zijn. Hoe komt het met het glas in lood. Kunnen we de kerk multifunctioneel maken. En nog vele, vele andere zaken. Geen gemakkelijke taak voor het parochiebestuur voor wie het niet dagelijkse werkzaamheden zijn. De SBKGF probeert het parochiebestuur zo veel mogelijk te ontzorgen. De besluiten zullen echter toch door hen genomen moeten worden. Op dit moment worden de wensen van de parochie, door een restauratiearchitect, vertaald naar een visie en ontwerp voor de herbouw. Deze visie en dit ontwerp zullen door de RCE en HenH beoordeeld worden en er zal een advies aan de gemeente uitgebracht worden. De gemeente zal deze adviezen betrekken in de vergunningverlening. Hierna kan de vergunning aangevraagd worden. Het gaat nu te ver om op detail in te gaan, ook omdat er nog wijzigingen plaats kunnen vinden i.v.m. de vergunningverlening. Na het verlenen van de vergunning kan de bouw starten. Over het hoe en door wie er uitgevoerd gaat worden is op dit moment niet meer te zeggen dan dat zoveel mogelijk werkzaamheden bij eilander ondernemers onder gebracht gaan worden. Over niet al te lange tijd zal een avond georganiseerd worden waarbij u verder geïnformeerd wordt.

Jouke Jongsma

Directeur Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland