Op dit moment, 7 september, kijken we reikhalzend uit naar een bericht van het Bisdom Groningen-Leeuwarden waarin we een fiat krijgen voor de restauratie- en herstelplannen van de kerk.

Voor de vakantie is het gehele dossier met alle keuzes die daarin gemaakt zijn voorgelegd aan de bisschop. De basis is een realistische begroting, waarbij de grootste dekking plaats vindt door de uitkering van de verzekeraar Donatus. De extra kosten kunnen deels betaald worden doordat we van de verzekeraar sommige verzekerde bedragen ook ergens anders aan mogen uitgeven. Daarnaast kunnen we een beroep doen op enkele subsidiemogelijkheden. Dat is vooral op het gebied van multifunctioneel gebruik van het kerkgebouw.

Aan giften en gaven is inmiddels een bedrag van bijna € 80.000,- binnengekomen.

Tijdens de komende bouwperiode willen wij ook u als parochianen vragen om een substantiële bijdrage. De betrokkenheid van de parochie bij het kerkgebouw is altijd groot geweest. Daarom durven wij dat ook te vragen. Binnenkort kunt u via de Wegwijzer van ons een lijst verwachten van benodigde inventaris benodigdheden. Wij vragen u daarin om een voorwerp of interieurafbeelding te sponsoren. Dat kan zijn van een eenvoudige kandelaar, een lessenaar, een stoel of bank tot een schildering of gebrandschilderd raam.

Van het parochiebestuur van de samenwerkende parochies Maria ten Hemelopneming te Wijtgaard en de H.Wiro te Oosterwierum kregen we bericht dat we gratis in eigendom kunnen krijgen, ten behoeve van de te herbouwen parochiekerk:

. Het Mariabeeld

. Het hoofdaltaar bestaande uit tombe en opbouw

. De doopvont.

Onder voorwaarden dat: wij zorgen voor de bisschoppelijke goedkeuring, de kosten voor ontmanteling, transport en herplaatsing voor eigen rekening zijn en de vloerdelen die vrijkomen door het verplaatsen van hoofdaltaar en doopvont door ons deskundig worden geëgaliseerd.

Wij zijn hier erg blij mee want deze voorwerpen passen goed in het nieuwe interieur. Bovendien geeft het ons flinke financiële ruimte in de begroting. Onze grote dank gaat dan ook uit naar het parochiebestuur van Wijtgaard en Oosterwierum en de pastoors die in deze bemiddelden, te weten pastoor P.J.J.Stiekema en pastoor Henk Nota.

Van de postduivenvereniging kregen we het aanbod om de patatkraam te bemensen tijdens het Roggefeest en de kermis in Ballum en Nes. Dit zou de parochie een behoorlijk leuke opbrengst kunnen opleveren. Onze vice-voorzitter Joke Beekema is er in korte tijd in geslaagd om voldoende vrijwilligers te vinden die de patatkraam tot vaak diep in de nacht verzorgd hebben. Het begon op het Roggefeest met pastoor Paul Verheijen. Wij zijn ieder dankbaar die geholpen hebben. Hopelijk mogen we ook volgend jaar weer een beroep op jullie doen.

Dat brengt ons tevens op een verzoek van onze klusjesman en reserve-koster Tonny de Jong. Tijdens de afronding van de bouw komen er veel klusjes die we ook zelf kunnen doen en buiten het werk van de aannemer kunnen houden. Te denken is aan het verven van de zijkapellen en verschillende andere voorkomende klussen. Hij zou graag dan een beroep willen doen op enkele handige mannen of vrouwen. U kunt daarover contact op nemen met Tonny de Jong.

Namens het kerkbestuur,

Anne de Jong