Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat is weer even wennen. Sommige kinderen hebben liever vrij om te kunnen spelen, andere kinderen vinden het juist prettig om weer naar school te gaan. Het ritme van een schooldag en kunnen spelen met klasgenootjes doet hen goed We hopen met elkaar een ritme te vinden waarin voldoende ruimte is voor de kinderen om zowel te leren als te spelen. Spel speelt immers een grote rol in het leven en de ontwikkeling van kinderen. Hoe en op wat voor manier gaan de kinderen ontdekken tijdens de komende lessen godsdienst/levensbeschouwing met als onderwerp ‘spel’. Waar kinderen samen spelen, leren ze rekening houden met anderen. Bovendien moeten ze het eens worden over de regels. We laten hen nadenken over hun eigen spel. Op die manier leren ze zichzelf en hun klasgenoten beter kennen.
Net als in het echte leven kun je in een spel winnen of verliezen. Waarom de een wel, de ander niet? Dat is een levensvraag. Een spel is een veilige manier om met de teleurstelling van verlies te leren omgaan. Samen spelen betekent soms ook buitensluiten. Wat dat betekent en welke oplossingen er zijn, onderzoeken de kinderen met het Bijbelverhaal van Zacheüs. In spel doen kinderen volwassenen na. In hun eindeloze fantasie verwerken ze hun diepste wensen. Het spel van kinderen is symbolisch voor wie ze zijn; in spel is immers alles mogelijk.
Doen alsof is een vorm van spel waarmee kinderen zich leren verplaatsen in situaties en gevoelens van andere mensen. Naast dramaspelletjes spelen we om die reden het verhaal van de Barmhartige Samaritaan na met de kinderen. De rituelen van het Joodse Loofhuttenfeest, het passiespel en de katholieke eucharistie zijn ook vormen van doen alsof. In een ritueel spelen mensen de situatie na en verbinden zich ermee. De kinderen zullen kennis maken met zulke vormen van heilig spel.

De viering aan het begin van het schooljaar is ons eigen ritueel. We zingen, spelen en bidden samen rond het verhaal van Jericho. Een verhaal dat gaat over geloof en vertrouwen. Zo hopen we de saamhorigheid in het nieuwe schooljaar te versterken.

Met vriendelijke groet,   namens het team  Corrie