De lessen godsdienst/levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan de komende weken over het onderwerp ‘hart’. Het is een rijk onderwerp, want het hart is letterlijk misschien niet veel meer dan een bloedpomp, het is ook het symbool voor liefde, passie en alles wat een mens beweegt. Een mooi onderwerp, waar we de komende lessen ons hart aan kunnen ophalen. In je hart komen je gevoelens tot uiting. Je hart gaat tekeer als je echt bang of zenuwachtig bent, of als je echt schrikt. Er is geen lichaamsdeel dat zo direct verbonden is met je gevoelens. Alleen daarom al is het een bijzonder deel van jezelf. Niet alleen gevoelens, maar ook eigenschappen worden vaak verbonden met het hart. In sprookjes kom je mensen tegen met een goed of een slecht hart. Ook moed of mededogen zijn eigenschappen waarvan vaak verteld wordt dat die door het hart worden ingegeven. En natuurlijk staat het hart ook symbool voor de liefde en voor verliefdheid – van alle symbolen wordt het hartje misschien wel het vaakst gebruikt, in emoticons, op kleren en in reclame. Het hart is niet alleen een plek voor gevoelens of symbool voor eigenschappen. Het hart is ook de kern van je persoon, van dat wat je het meest raakt en drijft. Denk maar aan uitdrukkingen als ‘iets met heel je hart doen’, of ‘ik heb mijn hart verpand aan…’ Je hart klopt waar je passie ligt. Ook in levensbeschouwelijke tradities heb je beelden en verhalen waarin het hart de kern van je bestaan is. Die gaan we verkennen met de kinderen. Zo heb je in oosterse tradities de overtuiging dat in je lichaam energiebanen lopen, die chakra’s worden genoemd. Eén van die chakra’s is het hart-chakra, dat lichaam en geest verbindt. We kijken met de kinderen ook naar afbeeldingen van Jezus, waarop hij is afgebeeld met een brandend hart, om zijn bewogenheid met en liefde voor de wereld weer te geven. Met het onderwerp hart nodigen we de kinderen uit om hun beeld van mens-zijn te verrijken. We hebben genoeg te bespreken. Met het hart op de tong, zullen we maar zeggen. In dit project is tevens de Paasviering opgenomen . Deze viering wordt door enkele leerkrachten voorbereid en op Witte Donderdag gevierd  met alle  kinderen op school.

Met vriendelijke groet,       

Namens het team Corrie

 

Als ik je zie

Als ik je zie gaat mijn hart sneller kloppen
Als ik je zie word ik rood als een biet
Als ik je zie krijg ik knikkende knieën
Als ik je zie wordt mijn hoofd een vergiet
Vergeet ik de boodschappen die ik moest halen
Vind ik het leven een prachtig cadeau
Zou ik je midden op straat willen zoenen
Zeg ik alleen maar verlegen: ‘Hallo…’
Zou ik het durven? Zal ik het doen?
Ik ga naar je toe en ik geef je een zoen!             

Bette Westera