Wij vieren dit jaar het Paasfeest terwijl op verschillende plaatsen in onze wereld verschrikkelijke oorlogen worden gevoerd. Mensen worden vermoord en verkracht. Velen zijn op de vlucht geslagen en lijden honger. Steeds weer blijken wij mensen in staat tot onvoorstelbare wreedheden. Mensen dompelen andere mensen in pijn en verdriet.

Dichter bij huis is dat verdriet, vaak verborgen, ook aanwezig. Sommigen hebben recent een dierbare begraven en zullen met een lege plaats aan tafel de komende Paasdagen vieren. Anderen lijden door werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zoveel jonge mensen die aan de slag willen maar door de economische crisis geen baan kunnen vinden. En niet weinig ouderen en jongeren lijden onder eenzaamheid.

Tegen die achtergrond vieren wij ook dit jaar weer het Paasfeest. In onze kerken weerklinkt het getuigenis van nieuw leven. De gekruisigde Christus is opgewekt uit de dood.  In het evangelie naar Mattheus lezen wij de belofte van Christus: “ Zie ik ben bij jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld” (vgl. Mattheus 28,10). Christus wil ons met zijn Geest bemoedigen en inspireren tot een leven van navolging.

Dit kostbare hart van ons katholieke geloof staat ook met het komende Paasfeest weer centraal in verkondiging en zang. Zal het ook landen in ons hart ? Juist voor mensen die door het leven geslagen zijn, kan de Paasboodschap als geheimtaal overkomen. Voor verdrietige, rouwende en afgeschreven mensen is het Paasnieuws vaak moeilijk te beleven.

Ik hoop dat desondanks de boodschap van goddelijke licht in onze aardse duisternis het vertrouwen in harten van mensen mag voeden, heel bijzonder  in het leven van de rouwdrager en de zieke; in het leven van de werkeloze en de eenzame mens. God is Christus trouw gebleven tot in de dood. Gods trouw staat ook als een baldakijn boven ons leven. Vanuit dat geloof wens ik u een gezegend en zalig Paasfeest.

Mgr. Dr. Gerard de Korte

 

CHRISMAMIS (OLIEWIJDING) IN LEEUWARDEN

De Chrismamis vindt dit jaar op woensdag 16 april plaats in de Sint Bonifatiuskerk in Leeuwarden. In deze mis worden de ziekenolie en catechumenen-olie gezegend en het heilig chrisma gewijd. Mgr. Gerard de Korte is de hoofdcelebrant, ondermeer geassisteerd door zijn beide vicarissen.

Alle parochianen van het bisdom Groningen-Leeuwarden zijn van harte welkom bij deze viering. De aanvang is 19.30 uur.