Het kerstfeest is een feest van verbondenheid; van licht en verlangen naar vrede. De kerstboom wordt opgetuigd en lekker eten ingekocht. Familie en vrienden worden uitgenodigd. Want wij beseffen dat wij als mens alleen gelukkig zijn in verbondenheid met anderen.

In veel katholieke gezinnen wordt ook een kerststal geplaatst want het christelijk kerstfeest heeft natuurlijk alles te maken met de geboorte van Christus. In het kerstevangelie van Lucas wordt het concreet verteld, inclusief zingende engelen en aanbiddende herders. In het evangelie naar Johannes klinkt het allemaal wat meer abstract en theologisch: het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Maar beide evangelisten hebben met andere woorden hetzelfde getuigenis: God is ons in Jezus komen opzoeken. In Christus toont God zijn liefde voor ons en laat hij ons zien dat die liefde de zin van ons leven vormt.

De grote vraag aan ieder van ons is of Christus werkelijk in ons bestaan welkom is. Is er plaats voor Jezus in mijn herberg? Wil ik werkelijk vanuit een vriendschap met de Heer aan mijn leven invulling geven. Op naam van meerdere christelijke denkers staat de opmerking: “ Als Christus duizendmaal geboren zou zijn in de stal van Bethlehem, maar niet in ons hart, dan is zijn geboorte waardeloos”. Ik hoor in deze woorden een echo van de indrukwekkende woorden van de apostel Paulus:” Niet ik leef, maar Christus leeft in mij”. Een echt christelijk kerstfeest vormt een feest van levensvernieuwing.

Mijn eigen persoon moet steeds meer Christusgelijkvormig worden. Anders gezegd: ik moet steeds meer een Christophorus, een Christusdrager worden. Als wij werkelijk Jezus navolgen, worden wij biddende mensen die God centraal stellen in ons leven. Wij zullen dan niet gevangen blijven in eigenbelang maar de naastenliefde gestalte geven. Wij zullen dan mild en barmhartig zijn voor elkaar en zo Gods mildheid en barmhartigheid weerspiegelen. Vanuit deze gedachten wens ik u een vruchtbare Advent op weg naar het Kerstfeest.

Mgr. Dr. Gerard de Korte