De communiegroep bestaat uit zes moeders die vanuit hun betrokkenheid bij de parochie de jaarlijkse voorbereiding van de kinderen op de Eerste Heilige Communie op zich hebben genomen. Momenteel zijn de leden van de groep: Yvonne Metz, Sandra Bakema, Olga Wouters, Carolien de Jong, Marieke van Schaijk en Joke Beekema.

Dit jaar zal de feestelijke eucharistieviering ter gelegenheid van de Eerste Communie van 12 kinderen plaatsvinden op zondag 11 mei 2014. In 10 wekelijkse lesbijeenkomsten, die inmiddels zijn gestart, worden de kinderen op de grote dag voorbereid.

De communiegroep is dit jaar overgestapt op de lesmethode van het bisdom Het Geheim van de Eucharistie, geschreven door diaken Peter Vermaat. Bij deze overgang krijgt de communiegroep ondersteuning van stagiair Diederik Duzijn, die al een aantal jaren ervaring heeft met de methode. Het Geheim van de Eucharistie leidt de kinderen in op de persoon van Jezus Christus en op het grote sacrament van de eucharistie, geeft tegelijk een soort van basiscursus katholiek geloof en laat de kinderen bovendien kennismaken met de belangrijke principes van de katholieke eredienst, de mis of eucharistieviering.

Naast de lesbijeenkomsten wordt er ook door anderen hard gewerkt aan de voorbereiding van de feestdagen, een groep ouders werkt aan het samenstellen van het liturgieboekje, een andere groep zal de kerkzaal in De Toel versieren, weer iemand anders maakt foto’s, enz. enz.