Maandagmorgen om 11.30 uur is de gezongen uitvaartmis van Alex Brouwer.

Woensdagavond is er kerkbestuurvergadering in de pastorie.

Donderdagmiddag is er om 2 uur een bijeenkomst ter voorbereiding van de oecumenische viering in de consistorie in Ballum.

Vrijdagmorgen is er een bijeenkomst van de pastoraatsgroep.

Zondag 18 december begint de eerste eucharistieviering in de nieuwe kerk om 11 uur in De Toel.
Daarna volgt een processie naar de kerk met priesters, acolieten en koren.