Maandagavond is er een bijeenkomst van de kerkschoonmakers in de pastorie.

Donderdag is er een eerste oriënterende voorbereidingsbijeenkomst in de pastorie voor de oecumenische viering in januari.

Vrijdagmorgen is er bijeenkomst van de pastoraatsgroep.

Zondag is er een eucharistieviering met pastor Diederik Duzijn en het Sint Clemenskoor.