Tijdens de viering op zondag 11 mei zijn de volgende mededelingen voorgelezen:

Morgen, maandag 12 mei, is het de laatste dag om misintenties in te leveren bij Door Brouwer. Ook voor de copy voor de Wegwijzer is morgen de dealine: dit kan worden ingeleverd bij Hedwig de Jong. Eerder inleveren van misintenties en copy heeft de voorkeur.

Maandagmiddag is er om half vijf bestuursvergadering in het parochiecentrum.

Vrijdagmorgen om tien uur is er bijeenkomst van de pastoraatgroep.

Zondagmorgen om 10 uur is er een gebeds- en communieviering met Theo Kiewiet, met medewerking van organist Yde Raap.

Onze website, www.stclemensparochie.nl, wordt frequent bijgewerkt. Informatie uit de wegwijzer staat ook op de site. Van harte aanbevolen.

Als u iets heeft voor de ideeënbus, deze staat in de hal, u kunt er gebruik van maken.

Na deze viering is er koffie in de soos. U bent van harte welkom.