• Zondag 22 september is er om 10.00 uur een eucharistieviering met Henk  Nota en het Sint Clemenskoor.
  • Voor wie het RK De Jongfamilieboek vergeten is op te halen, kan dit alsnog doen na de mis van zondag 22 september tussen elf en twaalf uur in de Burekapel bij pastoor Henk Nota.