• Woensdagavond is er kerkbestuur vergadering in de pastorie.
  • Zondag is er om 10 uur een eucharistieviering met pastor Henk Nota en het St Clemenskoor.
  • De kerk is dagelijks geopend van 2 tot 5 uur.