• Morgen is de laatste dag voor het inleveren van kopij voor de Wegwijzer bij Corrie Mosterman en Door Brouwer.
  • Dinsdagavond is er een viering in de kerk van het pastoraal team uit Munster voor de Duitse kookvrouwen.
  • Woensdagavond is er kerkbestuursvergadering in de pastorie.
  • Vrijdagmorgen is er een bijeenkomst van de pastoraatsgroep.
  • Zondag is er om 10.00 uur een eucharistieviering met pastor Henk Nota en het sint Clemenskoor.
  • Zaterdag- & zondagmiddag zijn er om 5 uur de laatste Duitse missen van dit seizoen met het pastoraal team uit Munster.