Mededelingen voor de komende week:

 

Morgen, maandagochtend om 11 uur is de uitvaartdienst van Annie Kooiker hier in de Toel.

Dinsdagmiddag is er om kwart voor drie bestuursvergadering in de pastorie.

Donderdag en vrijdag is pastor Bouma op Ameland voor onder andere ziekenpastoraat.

Donderdagmiddag om half vijf is er een oecumenische viering in De Stelp, Pastor Neeltsje Bouma gaat hierin voor en Yde Raap begeleid de viering op het orgel.

Donderdagavond  om 8 uur is er de informatieavond over de bouw van de kerk hier in De Toel.  Wilt u meer weten, zorg dat u erbij bent!

Zondag is er om 10 uur een eucharistieviering met Pastoor Henk Nota en het Sint Clemenskoor.

En zo dadelijk na de zondagviering is er koffie in de Soos.

U bent van harte welkom.