Woensdag 7 februari is er ’s avonds vergadering van het kerkbestuur in de pastorie.
Vrijdag 9 februari is er ’s morgens bespreking van de pastoraatsgroep in de pastorie.
Zondag 11 februari is er eucharistieviering met Pastoor Paul Verheijen en het St Clemenskoor.
De Mariakapel is dagelijks geopend van 9 tot 5 uur.