De opbrengst van de extra collecte van zondag 7 augustus voor het herstel van onze kerk is bijna € 700,-.

De opbrengst van de Bisdombrede collecte is in totaal bijna € 4.900,-.

Wij willen iedereen van harte bedanken voor de gulle giften!