Dokkum, Burgum en Schiermonnikoog

De nieuwe fusieparochie in Noordoost Friesland, die bestaat uit de voormalige parochies van Burgum ( H. Martinus ), Dokkum ( HH. Martinus en Bonifatius en Gezellen ) en Schiermonnikoog ( St. Egbert ) gaat de Pax Christi-parochie heten.

Daarmee wordt het advies van de Adviescommissie Namen Nieuwe Parochies door het Bisdom overgenomen. Aanvullend op de motivatie uit de voordracht merkt de Adviescommissie op, dat Pax Christi verwijst naar “vrede in de christelijke traditie: vrede die de aardse vrede overstijgt;

een hemelse vrede”. De voorgenomen fusie met Ameland, die later zal plaatsvinden, kan voor de nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden aanleiding zijn om een nieuw besluit te nemen over de naamgeving.

De namen van de drie ( voormalige ) parochies/vicarie kunnen, zoals gebruikelijk is, als naam van de locatie/plaatselijke geloofsgemeenschap in gebruik blijven.