Nieuws van het Bisdom
In het voorjaar kreeg de locatieraad van de H. Franciscus van Assisi-parochie in Assen de vraag voorgelegd of er in de parochiekerk Maria Tenhemelopneming in Assen een Oecumenische Regenboogviering gehouden kan worden. De vraag werd gesteld door de Werkgroep Geloof en Religie van het COC Groningen-Drenthe.

Deze werkgroep heeft als doel de positie van gelovige LHBT’s (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) in Groningen en Drenthe te verbeteren. De Werkgroep organiseert een aantal keren per jaar een activiteit voor gelovige LHBT’s, zoals een regenboogviering, een lezing of debat, samen een kerkdienst bezoeken, gezelligheid, of een cursus.
De locatieraad heeft gemeend dit verzoek te moeten honoreren. Op zondag 6 november 2016 om 15.30 uur vindt er een Oecumenische viering plaats in de parochiekerk Maria Tenhemelopneming, Dr. Nassaulaan 3b, 9401HJ Assen.
Een werkgroep met leden uit de Asser geloofsgemeenschap en andere christelijke gemeenschappen hebben onder leiding van pastoor Tolboom een dienst van Woord en Gebed samengesteld. Het thema van de viering is: Dit huis een herberg … (Johannes 14,2).
De voorgangers in de regenboogviering zijn pastoor Koos Tolboom en dominee Petra de Kruijf, geestelijk verzorger in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De muzikale medewerking wordt verleend door het parochie-koor Enchanté onder leiding van Kees van der Harst.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten onder het genot van koffie en thee in het naast de kerk gelegen parochiehuis. Alle mensen van goede wil zijn welkom, ongeacht hun kerkelijke achtergrond of seksuele oriëntatie. Wij hopen dat veel parochianen mee komen vieren.
Namens de locatieraad Assen van de parochie Heilige Franciscus van Assisi: Tom van der Wee.