Op maandag 29 februari bracht de pauselijke nuntius mij het nieuws dat paus Franciscus mij had benoemd tot de nieuwe bisschop van Den Bosch. Dat nieuws heeft voor de nodige hectiek gezorgd, zowel bij mijzelf als bij vele gelovigen in ons bisdom. Ik schrijf deze tekst begin april. Over enkele weken zal de verhuisauto voorrijden. Verhuizen betekent een oefening in de kunst van het loslaten. Van een mooi huis, een geweldig team van medewerkers en van andere goede mensen moet ik afscheid nemen. De afgelopen tijd heb ik wel eens gesproken over een Abrahamervaring. Evenals de stamvader van ons geloof moet ik het goede en vertrouwde land verlaten en gaan naar het onbekende in de hoop dat het ook daar weer goed zal worden. Overigens heb ik het vertrouwen dat ik in Den Bosch ook weer spoedig een echt thuis zal vinden.

Als katholieken van het noorden gaat u verder. Een kleine maar zelfbewuste minderheid. Graag herhaal ik mijn oproep in mijn brief: “De jaren van de waarheid” ( januari 2015): katholieken, neem uw verantwoordelijkheid. U bent geroepen om het geloof van uw doopsel gestalte te geven. Vitale geloofsgemeenschappen zijn missionaire gemeenschappen met open deuren. Wij voeden tijdens de liturgie onze ziel en doen zo kracht op voor de navolging van Christus in het alledaagse leven.

Laten wij voor elkaar bidden. Hopelijk wilt u bidden voor het welslagen van mijn nieuwe opdracht in het zuiden. Mijn taak zal niet altijd gemakkelijk zijn maar in kracht van Gods Geest valt er veel te realiseren. Ik bid in het zuiden om wijsheid voor paus Franciscus en allen die de benoeming van een nieuwe bisschop voorbereiden. Ik hoop op een nieuwe bisschop die zich zal inzetten voor een hartelijke, gastvrije Kerk rondom Christus als onze levende Heer. Ik wens u Gods zegen. Ga verder op de weg van het geloof, de hoop en vooral de liefde “in vertrouwen op Christus”.

Mgr. Dr. Gerard De Korte