Helaas hebben we als parochiebestuur afscheid moeten nemen van onze gewaardeerde vice-voorzitter Foppe Kiewiet. Naar mij is verteld is hij  aangetreden in een moeilijke bestuurssituatie. Dat is zo’n acht jaar geleden, hetgeen betekent dat Foppe er twee volledige bestuurstermijnen van vier jaar op heeft zitten. Het bisdom vraagt dan altijd aan de parochie om met een nieuwe kandidaat aan te komen. Wellicht hadden we daarvan uitstel kunnen krijgen in verband met de herbouw van onze Clemenskerk. Foppe heeft zelf echter moeten afzien van een verlenging, omdat hij door de grote druk van de herbouw gezondheidsproblemen kreeg. Misschien lijkt het van buiten wel eens of er niets gedaan wordt aan de herbouw van de kerk, maar niets is minder waar! De directeur van de verzekeringsmaatschappij Donatus heeft ons daarvoor al vanaf het begin gewaarschuwd: honderden uren extra vergadertijd! En dat leek ons toen overdreven, maar inmiddels weten we beter. Voor Foppe is het geen gemakkelijk besluit geweest om terug te treden. Hij voelde er zich zelfs schuldig over om op dit belangrijke moment afscheid te nemen. Maar niet luisteren naar de signalen van je lichaam is het domste wat een mens kan doen. We hebben Foppe daarom gezegd dat we alle begrip hebben voor zijn beslissing en we wensen hem en Agnes alle goeds toe voor de toekomst! 

Het bestuur zoekt nu naar een goede opvolger van Foppe. Dat zal iemand moeten zijn die een breed draagvlak in de parochie heeft en liefst met de nodige bestuurservaring. Voorlopig heeft Joke Beekema-Molenaar de leiding van onze bestuursvergaderingen op zich genomen. En daar heeft ze zeker kaas van gegeten! Tegelijkertijd hebben we twee adviseurs op bouwgebied aangetrokken, te weten Douwe Molenaar en Gerlof Metz, beiden werkzaam bij de gemeente Ameland. Heren, hartelijk dank voor jullie bereidheid om ons bestuur te adviseren! 

De herbouw van onze kerk:

Wat de herbouw betreft: volgens Jouke Jongsma, directeur van de Stichting Behoud kerkelijke gebouwen Friesland, liggen we nog steeds op schema. We zitten nu in het vergunningentraject bij gemeente en overheid. Het bestuur wil een aantal Amelander bouwondernemingen vragen in te schrijven op de herbouw. Ook verder willen we zoveel mogelijk gebruik maken van Amelander bedrijven. Voor ons als parochiebestuur de meest logische zaak!

En verder:

Op zaterdagavond 1 februari hebben we het eerste optreden van het nieuwe popkoor gehad. De Toel zat voller dan op kerstavond en dat zegt wat! Het was een prachtige viering en het koor kwam gedurende de viering steeds meer op stoom. Prachtig om te zien! We hopen ze nog veel vaker te horen!

Verder zullen we op zondag 27 april  om 11.00 uur onze bisschop mgr. De Korte in ons midden hebben om het Heilig Vormsel toe te dienen en zullen we op zondag 11 mei onze Eerste Communicanten in het centrum van de belangstelling staan. Hun voorbereiding is al begonnen onder leiding van stagiair Diederik Duzijn en een aantal moeders.

U ziet het: er is nog voldoende leven in de Clemensparochie! 

Een laatste ding: het zou heerlijk zijn als we vaker een opkomst hadden als bij het eerste optreden van het popkoor! Geloof moet namelijk ook gevierd worden. Door jong èn oud! En in grote getale. Misschien een idee voor de Veertigdagentijd tot Pasen?

Namens bestuur en pastores,  

pastor Paul Verheijen

 

PAROCHIE,

Na acht jaar in het bestuur heb ik gemeend me niet langer beschikbaar te moeten stellen. Leeftijd en gezondheid speelden hierbij een rol. Dit was een moeilijke beslissing, gezien de herbouw van de kerk, maar een parochie is altijd in beweging. De vele vrijwilligers die hierbij betrokken zijn wil ik bedanken voor een zeer prettige samenwerking en inzet. Dank in het bijzonder aan het bestuur, de pastores en het pastoraatsteam. In een leuke groep is het goed werken, succes. De komende ontwikkelingen zal ik met belangstelling volgen. 

Foppe Kiewiet