Dit jaar zal de Vastenactie op Ameland bestemd zijn voor de bouw van een klaslokaal in Kenia. Caritas Ameland heeft besloten de extra collecte met Pasen te bestemmen voor het deels afbouwen van de Basisschool in Bulechia in West Kenia.

Doordat sinds 2004 de kindersterfte drastisch afnam in de regio als gevolg van de effectieve bestrijding van dodelijke malaria tropica door distributie van geïmpregneerde klamboes, ontstond er een een tekort aan plaats in de basisscholen in de regio Shibinga in west Kenia.

Een grootscheeps anti-malariaproject opgezet door de ‘Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet’ in samenwerking met onder andere ‘Malaria No More Nederland’ had een enorme positieve impact op de kindersterftecijfers in de regio. Er werd nagenoeg 100% sterftereductie ten gevolge van malaria bereikt. Malaria was veruit de belangrijkste oorzaak van kindersterfte in Kenia in die tijd. Als gevolg van dit succesvolle werk bleven er duizenden kinderen meer in leven in de regio.

Omdat het project in het dorp Bulechia was begonnen, was dat de meest logische plek om een school te gaan bouwen. Bovendien was juist hier de grootste loopafstand naar een van de al bestaande overbevolkte basisscholen in de omgeving en was er al een initiatief met een klein schooltje begonnen.

Met eerdere Vastenacties op Ameland is een deel van de bouw gerealiseerd, echter ieder jaar na de bouw komt er weer een 1e groep kinderen bij. Op dit moment is het tijd voor de bouw van nog twee lokalen.

De bouwkosten van één lokaal bedragen ongeveer zevenduizend euro. De Cees Kant Stichting helpt mee in de financiering van één lokaal voor een bedrag van vijf duizend euro. Er is dus nog tweeduizend euro nodig om één lokaal te kunnen afbouwen en totaal negenduizend euro nodig voor de realisatie van beide klaslokalen.

Na alle sponsoracties voor het afronden van de bouw van onze eigen kerk, willen we nu graag geld inzamelen voor een school met voldoende capaciteit voor alle kinderen. Van harte aanbevolen dus. U kunt een bedrag, als zijnde uw vastenbijdrage, overmaken op NL92RABO 0136 1092 84 t.n.v. St. Ontwikkelingswerk T. Kiewiet o.v.v. Kenia. Uw bijdrage is eveneens welkom in het rieten mandje van Caritas, 2e collecte tijdens de Paasviering in onze Sint Clemenskerk. Bij voorbaat hartelijk dank.