VOEDSELGARANTIEPLAN.

De partnerorganisatie van de stichting Theo Kiewiet voert dit Vastenactieproject uit in Kenia. Mede namens de Caritas en medefinancier Cees Kant Foundation. Vorig jaar werden 40 boeren geholpen om voedsel teL produceren en te bewaren voor het geval dat er langdurige droogte gaat heersen. De opbrengst van de oogst is bijna verdubbeld en het was dus een succes. Met de nieuwe mais-pelmachine waarin door de collecte met Kerstmis is voorzien kan het productieproces verbeterd worden.

Nu gaan we proberen nog eens 40 boeren te helpen hun productie te verbeteren.

De collecte hiervoor die met Pasen gehouden werd heeft   Euro  1099,54 opgebracht.

Namens de boeren in Kenia Iedereen hartelijk bedankt voor deze bijdrage.