U weet dat het kerkelijk jaar niet gelijk opgaat met ons kalenderjaar, maar het school- en werkseizoen hebben daarnaast ook nog hun eigen ritme. Dat betekent dat de jaarlijkse vakantieperiode erop zit. We beginnen met frisse moed (zo vergaat het ons als pastores tenminste) aan een nieuw seizoen. Het wordt ook een belangrijk seizoen voor onze Clemensparochie op Ameland!

Na de verschrikkelijke brand in februari 2013 heeft het lang geduurd voordat we konden beginnen aan de herbouw van onze monumentale Cuijperskerk. Het heeft heel veel vooroverleg gekost met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie, het bisdom, de verzekeraar en de gemeente voordat er ook maar een steen gelegd kon worden. Er zijn dan ook verscheidene parochianen geweest die er aan hebben getijfeld of er wel ooit weer een nieuw kerkgebouw zou komen. Maar toen bouwbedrijf Friso één keer van start was gegaan zagen we onze kerk als de vogel Fenix uit de as herrijzen. Daarom staat er bovenaan de triomfboog in de kerk ook een prachtig geschilderde afbeelding van deze vogel!

Zoals u ook al in de bijdrage van ons parochiebestuurslid Anne de Jong kunt lezen rondt Friso per half oktober zijn werkzaamheden af. En als alles meezit (u merkt ik ben in de loop van deze jaren wat voorzichtiger geworden!) kunnen we vóór kerstmis verhuizen van de Toel naar de kerk. Die is dan weliswaar nog niet af, omdat de muren en het klimaat eerst nog wat droger moeten worden in de kerk, alvorens het schilderwerk op de muren afgemaakt kan worden en alvorens het orgel gebruiksklaar zal zijn.

Het is natuurlijk geweldig dat we na de brand niet dakloos zijn geworden (er was overigens wel gelijk een aanbod van de PKN-gemeente om hun kerkje in Nes te gaan gebruiken) maar een gastvrij onthaal hebben gevonden in de Toel. Dat gaf voor onze koster Theo Kiewiet en voor de beheerders van de Toel het nodige extra werk, zeker als er doordeweekse vieringen zoals begrafenissen moesten worden gehouden. Heel veel dank daarvoor heren!! Maar er kan toch niets tegen een echt kerkgebouw op! Als er straks weer een nieuwe bisschop voor Groningen-Leeuwarden is, dan mag hij later in 2017 de herbouwde Clemenskerk inwijden. Welke bisschop mag dat nog meemaken, dat je een herbouwde kerk inwijdt in plaats van een kerk te moeten sluiten, zoals elders vaak het geval is!

Nu komt het er straks op aan, dat u de kerk niet alleen maar komt bekijken zoals mensen op vakantie dat dikwijls doen, maar dat we de kerk samen gaan gebruiken voor de eredienst aan God. We hebben dan een schitterende kerk, een prachtig orgel, u kunt elke dag, als u dat wilt, even op verhaal komen in de Mariakapel, een welluidende klok lokt u naar de kerk toe, maar het komt op ons als parochianen (u en de pastores) aan, om de kerk ook echt te gaan benutten! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Stiekumweg hopen zowel pastor Diederik als ik ook weer misdienaars te hebben op Ameland! De eucharistieviering moet ook mooi zijn om te zien! En daar dragen misdienaars aan bij. Alle kinderen en jongeren die hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan kunnen meedoen. Je hoort er nog wel meer van!

Een andere bijdrage aan het kerkelijk leven, levert het Clemenskoor. U hebt kunnen lezen in het artikel van Anne de Jong dat ze dat al 50 jaar doen en met succes! Mensen van buiten verbazen zich altijd over de hoge kwaliteit van ons koor. En ze staan ook altijd klaar! Ook op ongebruikelijke tijdstippen bij begrafenissen. Wat zou een viering zonder koor zijn? Daar kan immers geen CD tegen op! Laten we hen danken door onze aanwezigheid op zondag 30 oktober. Zij zijn al weer maanden bezig met het instuderen van een feestmis. En kom hen ook even feliciteren na afloop van de viering in de Toel. Dat hebben ze verdiend!

Al met al genoeg dingen om naar uit te kijken. Dus:

 WE GAAN ER WEER TEGEN AAN!!!

(en met ‘we’ bedoel ik ons allemaal parochianen en pastores)

Mede namens pastor Diederik Duzijn en pastor Henk Nota,

Paul Verheijen (pastoor)